KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., (“Ak Makina ” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.

Ak100 Makina Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ak Makina ” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

1-)  ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,

A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır),

B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla ASP.NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,

C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.) 

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.akmakina.com.tr web sitesinde yer alan Başvuru Formu üzerinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0011003370400010 |  Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 0110033704

Telefon: +90 2126128700 | E-posta: akmakina@akmakina.com.tr

TT KEP: akmakinasanayi@hs01.kep.tr 

 

AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., (“Ak Makina ” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.

Ak100 Makina Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.İşbu aydınlatma metni, Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ak Makina ” veya “Şirket”) ziyaretiniz sebebiyle mevzuata uygun şekilde kapalı devre kamera sistemi ile elde edilen kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca Ak Makina tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinizin dışarı aktarımı ve kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

İşlenen kişisel verileriniz, şahsınıza ait ses kaydı almayan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarından ibarettir.

Ak Makina , kişisel verilerinizi temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla; işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği temini amaçlarıyla mevzuata uygun şekilde işlemektedir.

İş yeri içerisinde görünür şekilde bulunan güvenlik kameraları İş yerine giriş yaptığınız andan itibaren görüntülerinizi kayıt altına almakta ve bu kayıtlar güvenlik amacıyla saklanmaktadır. Güvenlik amaçlarını aşan şekilde ve kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. İşyerinde bulunan kamera sayısı, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli ölçüde sınırlıdır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Ak Makina tarafından güvenlik kamerasıyla yapılan izleme faaliyeti ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI, AKTARIM AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Ak Makina ’nın fiziki mekan güvenliğinin sağlanması, meşru menfaatlerinin korunması, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya yargı makamları ile infaz mercileriyle paylaşılabilmektedir. Kapalı devre kamera sistemleri ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz 1 (bir) ay süre ile saklanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre aşağıda yer alan iletişim bilgileri kapsamında Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0011003370400010 | Vergi Dairesi/No: BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ / 0110033704

Telefon: +90 2126128700 | E-posta: akmakina@akmakina.com.tr

PTT KEP: akmakinasanayi@hs01.kep.tr

 

AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., (“Ak Makina ” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.

Ak100 Makina Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ak Makina ” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni, Ak Makina ’ya çağrı merkezi vasıtasıyla ulaşmanız dolayısıyla sizden elde edilen kişisel verilerinizin Ak Makina tarafından toplanması ve işlenmesi faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinize ilişkin kanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Ak Makina’ya çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmanız sonucu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun bir biçimde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde başkaca kurum ve kuruluşlara aktarılmamaktadır.

İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ak Makina’nın meşru menfaati hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Ak Makina , işbu aydınlatma metnine konu kişisel verilerinizi iletişim faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi   amaçlarıyla işlemektedir.

İşlenen kişisel verileriniz 15 gün boyunca saklanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Ak Makina ile aranızdaki ilişkiye ve kişisel verilerinizin işlenme nedenine göre değişiklik gösterebilecek olmakla birlikte Ak Makina’nın çağrı merkezine ulaşmanız sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

İsim, soy isim

İletişim Verileri

E-posta, telefon numarası

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.akmakina.com.tr web sitesinde yer alan Başvuru Formu üzerinden  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iletebilirsiniz.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres                      : Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No               : 0011003370400010

Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 0110033704

Telefon                  : +90 2126128700 | E-posta: akmakina@akmakina.com.tr

PTT KEP                : akmakinasanayi@hs01.kep.tr


AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

Kişisel verilerin korunması, Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ak Makina” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir.

Marota olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere; özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
 9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirket’imize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirket’imize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

No.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

 1. Yazılı Olarak Başvuru

Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) veya

Noter vasıtasıyla

Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 1. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kvkk@akmakina.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 1. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

kvkk@akmakina.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

akmakinasanayi@hs01.kep.tr

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Veri Sorumlusu Şirket İletişim Bilgileri: Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                                       : Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Vergi Dairesi/No                    : Bayrampaşa Vergi Dairesi / 0110033704

Mersis No                              : 0011003370400010

Tel                                          : +90 2126128700

E-posta                                  : akmakina@akmakina.com.tr

Web Site                                : www.akmakina.com.tr

KEP                                       : akmakinasanayi@hs01.kep.tr 

 

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Ad:

 

Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde

size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)

 

Adres:

 

Hangi Şirket İçin Başvurmaktasınız:

□ Ak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
□ Ak Makina İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti
□ Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.
□ Ak100 Makina Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.

Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

 

Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):

 

Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:

 □ Adresime gönderilmesini istiyorum.

 □ E-posta gönderilmesini istiyorum.

 □ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.   

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)   :

Adı Soyadı                                              :

Başvuru Tarihi                                       :

İmza                                                         :

 


 Lütfen eksik kısımları doldurunuz ve teyit ediniz.

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

İş bu Aydınlatma Metni, Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ak Makina” veya “Şirket”)’ den ürün veya hizmet alan, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı Kişisel Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Ak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri (Cep ve ev telefonu, e-posta adresi), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) Diğer Veriler (Mesajınız kısmında belirtmiş olduğunuz kişisel veriler)

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz şirketin web sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ile toplanmakta/elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, Taraflarca aradaki ticari ilişki gereği müşterilerin bilgilerinin alınması, çağrı merkezine gelen talep ve başvuruların kaydedilmesi, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayanak alınarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.akmakina.com.tr web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

Şirket İletişim Bilgileri: Ak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0011003370400010 | Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 0110033704

Telefon: +90 2126128700 | E-posta: akmakina@akmakina.com.tr

PTT KEP: akmakinasanayi@hs01.kep.tr

 

AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

İş bu Aydınlatma Metni, Ak Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ak Makina” veya “Şirket”)’den hizmet alan, otelde konaklayana veya potansiyel ürün veya hizmet alıcısı Kişisel Veri Sahipleri’nden (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Ak Makina tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.

AK100 Makina CNC Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

 

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

Ad- Soyad bilgileri, T.C Kimlik numarası

İletişim Verileri

Şirket Yetkilisi veya Çalışanın Telefon Numaraları, E-Posta Adresleri, Adresi

Müşteri İşlem Verileri

IBAN, Cari Hesap Bilgileri, Ödeme Dekont Bilgileri, Fatura Bilgileri, Banka Bilgileri, Çek Senet Bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

Diğer Bilgiler

İmza Bilgisi

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,  Risk Yönetimi Süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından ürün veya hizmet alımına ilişkin olarak sözleşmenin akdedilmesi, şirket tarafından yürütülen reklam kampanya ve promosyon süreçlerine katılım sağlanması, çağrı merkezine gelen talep ve başvuruların kaydedilmesi, internet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz aşağıda yer alan veri işleme şartlarına göre işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kimlik Verileri İletişim Verileri,

Müşteri İşlem,

Diğer Veriler

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ve AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde, muhasebesel süreçlerin yürütülmesi, Müşterilere gönderilen ürünlerin sigortalanması, gümrük işlemlerinin yerine getirilebilmesi, Müşteri adına teklif alınması ve ödeme planı hazırlanması ve buna ilişkin olarak leasing süreçleri yürütülmesi, bağımsız denetim süreçlerinin yürütülmesi, yasal süreçlerin yürütülmesi, fatura ve e-fatura düzenlenmesi süreçlerinin yürütülmesi, faturalara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim yükümlülüklerin yerine getirilmesi, banka teminat mektubu, akreditif süreçleri ve çek-senet süreçlerinin yürütülmesi lojistik ve kargo işlemlerinin yürütülmesi amacıyla veriler; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mali müşavire, sigorta şirketlerine, leasing şirketlerine, gümrük müşavirliği firmalarına, bankalara, lojistik ve kargo firmalarına,  bağımsız denetim firmalarına,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara, hukuk bürolarına aktarılabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi/başvurularınızı, www.akmakina.com.tr web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0011003370400010 |

Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 0110033704

Telefon: +90 2126128700 | E-posta: akmakina@akmakina.com.tr

PTT KEP: akmakinasanayi@hs01.kep.tr 

Okudum, Anladım.

İsim-Soyisim:                                                          İmza:                                     Tarih:

AK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusu

Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., (“Ak Makina ” veya “Şirket”)

 

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.

Ak100 Makina Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.


 

Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., (“Ak Makina ” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Aydınlatma Metni, çalışan adaylarının işe alım öncesinde seçme ve değerlendirme sürecinde  Kişisel Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak KVKK uyarınca veri sorumlusu Ak Makina  tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

İsim, Soy İsim, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Uyruk, Medeni Durumu, Adayın Referanslarının Ad-Soyad Bilgileri

Görsel Veriler

Biyometrik veya Vesikalık Fotoğraf

İletişim Verileri

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, ikamet Adresi, Referans Kişilerinin İletişim Numaraları,

Mesleki Deneyim

İş Tecrübeleri, İşe Başlama ve İşten Ayrılma Tarihleri, Mesleki Yetenekleri, Meslek Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri, Geçmişte Çalışılan Firma ya da Firmalardan Alınan Ücret ve Yan Menfaat Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Pozisyonlar ve Unvanlar, Geçmişte Çalışılan Firma İsimleri

Eğitim Bilgileri

Özgeçmişin içinde yer alan adayın katıldığı kurs, seminer, sertifika ve etkinliklerin isimleri, başarı belgeleri, ödül ve takdirler, Mezun Olduğu Okul Adı, Bölümü, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Eğitim Bilgileri, Çalışan Adayının Yetkinlikleri, Çalışan Adayının Sınav Bilgileri

Diğer Veriler

Askerlik Durumu, İmza Verisi, Sürücü Belgesi, Referans Kişisine Ait Görev/Unvan, Seyahat Engeli Durumu, Fazla Mesai Durumu, Vardiya Durumu

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER VE AMAÇLAR

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi iş başvurularının doğru şekilde değerlendirilebilmesi, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve işe alım süreçlerinin Şirket politikalarına ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, idari ve özlük işlerin planlanabilmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ’LERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından;

 • Tarafınızca dijital yollarla başvuru gönderilmesi,
 • Tarafınızca fiziki yollarla başvuru gönderilmesi,
 • Danışmanlık şirketi aracılığıyla başvurularınızın alınması,

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI ve SÜRELER

İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen İştirak/Bağlı Ortaklıklara aktarılmakta olup bunun dışında başka bir yere aktarılmamakla birlikte kişisel verileriniz tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 yıl süreyle saklanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Çalışan adayları, Şirket’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Çalışan adayları, Şirket’e kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin Şirket tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “Yenidoğan Mah.Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul” adresine ulaştırabilir yahut da akmakinasanayi@hs01.kep.tr  PTT KEP adresine iletebilirsiniz.

Şirket, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKETLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti. Ak100 Makina Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Ak Makina İşmer.N:58 Bod.-Gir. Bayrampaşa/İstanbul

Mersis No: 0011003370400010 | Vergi Dairesi/No: Bayrampaşa Vergi Dairesi / 0110033704

Telefon: +90 2126128700 | E-posta: akmakina@akmakina.com.tr

PTT KEP:  akmakinasanayi@hs01.kep.tr 

Okudum, Anladım.

İsim-Soyisim:                                                                        İmza:                                                         Tarih:

 

 

 

 

 

REFERANS TAAHHÜDÜ

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin Ak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., Ak Makina İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Ak Makina Uluslararası Tic. Ltd. Şti.  ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

 

Ad-Soyad:                                                                                 İmza:                                                      Tarih: